Medycyna online    

 


Astma oskrzelowa


Definicja: Przewlekła choroba układu oddechowego charakteryzująca się:

 • odwracalnym samoistnie lub pod wpływem zastosowanego leczenia skurczem dróg oddechowych powodującym napadową duszność
 • procesem zapalnym toczącym się w ścianie dróg oddechowych
 • nadreaktywnością oskrzeli na różne czynniki fizyczne, chemiczne, farmakologiczne .

Etiologia: W klasyfikacj astmy oskrzelowej przyjmuje się najczęściej podział na astmę zewnątrzpochodną (nieatopową) i wewnątrzpochodną (atopową).
Astma atopowa jest wynikiem reakcji alergicznej w następstwie zadziałania swoistych alergenów zewnątrznych, najczęściej rozpoczyna się już w dzieciństwie i często ma przebieg sezonowy w zależności od stężenia alergenów w środowisku.
Nieatopowa astma oskrzelowa jest wiązana z infekcją bakteryjną lub wirusową ale etiologia i patogeneza tej postaci astmy nie jest jeszcze do końca wyjaśniona. W tej grupie znajduje się również astma aspirynowa spowodowana wadą w przemianie kwasu arachidynowego często połączona z łagodnymi polipami w nosie oraz astma wywoływana wysiłkiem lub astma nocna czy astma zawodowa związana ze środkami najczęściej chemicznymi znajdującymi się w miejscu pracy.
Do najczęstrzych alergenów odgrywających rolę w astmie atopowej należą: roztocza kurzu domowego, pyłki roślin, pierze, zarodniki grzybów, sierść zwierząt, jady owadów, pot zwierząt, pokarmy, leki i związki chemiczne. Przewlekłe zapalenie zatok lub przewlekłe zakażenie płuc grzybami również mogą wywoływać astmę.

Patofizjologia: Zwężenie dróg oddechowych wysępujące w astmie a rozwijające się natychmiast po zadziałaniu specyficznego bodźca spowodowane jest przez uwalnianie mediatorów zapalnych ( histamina i inne) z komórek tucznych (mastocytów) i nosi nazwę fazy wczesnej reakcji astmatycznej. W 4-8 godz. po zadziałaniu bodźca u większości chorych rozwija sie faza późna reakcji, która jest spowodowana przez mediatory zapalne (leukotrieny, tromboxany, prostaglandyny D2) uwalniane głównie przez komórki kwasochłonne tworzące naciek w ścianie dróg oddechowych. Mediatory te działają toksycznie na tkankę płucną, uszkadzają nabłonek oskrzeli, wzmagają nadreaktywność oskrzeli. Podumowując obturacja dróg oddechowych w astmie oskrzelowej spowodowana jest przez:

 • skurcz mięśniówki gładkiej dróg oddechowych
 • obrzęk błony śluzowej
 • wzmożenie wytwarzania wydzieliny śluzowej
 • nacieki głównie z eozynofili w ścianie oskrzeli (również limfocyty, makrofagi inne)
 • uszkodzenie i złuszczenie się nabłonka dróg oddechowych

Uwalnianie mediatorów z komórek tucznych może być spowodowne poza reakcją immunologiczną przez czynniki nieswoiste taki jak wysiłek, zimno. Znaczącą rolę czasami odgrywa odruch z nerwu błędnego powodujący skurcz mięśniówki gładkiej oskrzeli a wywołany przez zanieczyszczenia powietrza -SO2, NO2, dym tytoniowy, zmiany temperatury lub wilgotności.

Objawy: Do najczęstrzych objawów występujących napadowo i w sposób nawracający należą

 • duszność napadowa typu wydechowego nocna lub nad ranem
 • suchy kaszel
 • szybki, krótki oddech
 • objawy zapaleniea górnych dróg oddechowych
 • szybka czynność serca, niepokój
 • bladość czasami z odcieniem sinawym
 • poty
 • odkrztuszanie lepkiej wydzieliny po napadzie

Ze wzgledu na przebieg kliniczny wyróżniamy postać epizodyczną i astmę przewlekłą.

Rozpoznanie:

 • wywiad-rozpoznanie napadowego charakteru skurczu oskrzeli, który jest chociaż częściowo odwracalny
 • testy skórne w celu rozpoznania alergenu
 • spirometria
 • poziom komórek kwasochłonnych (eozynofili) we krwi obwodowej i w plwocienie
 • poziom IgE całkowitych i specyficznych we krwi
 • RTG klatki piersiowej
 • EKG
 • próba prowokacji wziewnej

Leczenie: Leczenie astmy ma na celu:

 • opanowanie napadów nocnych
 • zapobieganie zaostrzeniom
 • utrzymanie prawidłowej wydolności układu oddechowego (PEF zbliżony do wartości prawidłowch, wahania dobowe PEF nie przekraczające 15%)
 • zapewnienie pełnej aktywności fizycznej z dobrą tolerancją wysiłku
 • zminimalizowanie działań niepożądanych leków
 • nie dopuszczenie do nieodwracalnego zwężenia dróg oddechowych

W leczeniu astmy stosuje się:

leczenie objawowe - ma na celu przerwanie napadu dusznosci, opanowanie stanu astmatycznego oraz objawów niewydolności oddechowej. Stosuje się leki rozkurczające oskrzela:

oraz leki przeciwzapalne

leczenie przyczynowe-Ze względu na złożoną etiologię jest trudne a ma na celu eliminację alergenów, odczulanie swoiste dające najleprze wyniki w astmie sezonowej i w alergii na roztocze kurzu domowego i w uczuleniu na pyłki traw. Wykorzystuje się tu leki zapobiegające rozwijaniu się pierwszej fazy reakcji alergicznej

W leczeniu kompleksowym pomocne moge być

Zgodnie z zaleceniami National Institutes of Health z 1995r zaleca się stosowanie następująceych leków w zalężności od stopnia ciężkości astmy:

Stopień astmy Lek objawowy Lek kontrolujący
Astma
epizodyczna
beta-sympatykomimetyk nie stosowany
Astma
lekka
beta-sympatykomimetyk kortykosteroid wziewny lub kromoglikan lub
nedokromil lub
metyloksantyny o przedłużonym działaniu
Astma
umiarkowana
beta-sympatykomimetyk kortykosteroid wziewny
beta-sympatykomimetyk długo działający lub
metyloksantyny o przedłużonym działaniu
Astma
ciężka
beta-sympatykomimetyk kortykosteroid wziewny
kortykosteroid ogólne beta-sympatykomimetyk długo działający lub
metyloksantyny o przedłużonym działaniu

Bardzo ważne znaczenie ma codzienna ocena natężenia zapalenia w drogach oddechowych. W tym celu mierzy się szczytowy przepływ wydechowy -PEF oraz jego dobowe wahania- PEFR korzystając ze wzoru:

dobowa zmienność=[(wartość najwyższa-wartość najniższa)/wartość najwyższa] x 100%

Pierwszego pomiaru dokonuje się zazwyczaj przed podaniem leków a drugiego o stałej porze po południu. Celem leczenia jest uzystkanie PEF conajmniej 80% wartości należnej, PEFR poniżej 15 %. Chory powinien na podstawie powyższych badań umieć ocenić aktualny stan chorobowy.W przypadku zaostrzenia astmy konieczne jest postępowanie w domu . Jeżeli nie przyniesie to widocznego efektu konieczne jest postępowanie szpitalne


Strona główna | Aktualności | Raporty | Porady | Zasoby | Galeria sztuki
Szukaj | Redakcja | Reklama | Email

Serwis ten ma charakter edukacyjny, nie konsultacyjny.Dołożono wszelkich starań, aby informacjezawarte w tym serwisie były zgodne z aktualną wiedzą medyczną. Ostateczne decyzje stosowania terapii spoczywają na lekarzu. Zarówno autorzy, konsultanci, jak i wydawcy serwisu nie mogą ponosić odpowiedzialności za błędy czy konsekwencje wynikające z zastosowania informacji zawartych w tym serwisie.

wszystkie prawa zastrzeżone