Medycyna online    

 


Badania hematologiczne

Morfologia krwi

 • Hemoglobina (Hb)
 • Hematokryt (Ht)
 • Erytrocyty (RBC; krwinka czerwona)
 • Retykulocyty
 • Leukocyty (WBC; krwinka biała)
 • Leukogram:
  1. Granulocyty obojętnochłonne (neutrofile) z jądrem podzielonym
  2. Granulocyty obojętnochłonne(neutrofile) z jądrem pałeczkowatym
  3. Granulocyty kwasochłonne (eozynofile)
  4. Granulocyty zasadochłonne (bazofile)
  5. Limfocyty
  6. Monocyty
  7. Plazmocyty
 • MCH (średnia zawartość hemoglobiny w krwince czerwonej)
 • MCHC (średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej)
 • MCV (średnia objętość kwinki czerwonej)
 • Trombocyty (PLT,płytki krwi)

Badanie fibrynolizy

 • Czas trombinowy
 • FDP (produkty degredacji fibryny i fibrynogenu)

Czynniki krzepnięcia

 • Czynnik I (fibrynogen)
 • Czynnkik II (protrombina)
 • CzynnikV (proakceleryna)
 • Czynnik VII-X (prokonwertyna-czynnik Stuarta)
 • Czynnik X (czynnik Stuarta)
 • Czynnik VIII (globulina antyhemofilowa)
 • Czynnik IX (kofaktor tromboplastyny osocza)
 • Czynnik XI (czynnik poprzedzający tromboplastynę osoczową)
 • Czynnik XII (czynnik Hagemana)

Enzymy erytrocytów

 • dehydrogenaza glukozo-6-fosforanu
 • kinaza pirogronianowa
 • kwas foliowy

Fosfataza alkaliczna leukocytów
Hemoliza nadtlenkowa
Komórki LE
OB (odczyn Biernackiego)
Oporność osmotyczna erytrocytów
Układ krzepnięcia

 • Czas krwawienia
 • Czas protrombinowy
 • Czas protrombinowy (PT)
 • Czas kaolinowo-kefalinowy (PTT)
 • Czas trombinowy
Składniki krwi, osocza lub surowicy

Alfa2-makroglobulina
Amoniak
Antygen

 • Rakowo-płodowy (CEA)
 • Leukocytów ludzkich (HLA)
 • Hbs-wirusowego zapalenia wątroby typu B
 • Gruczołu krokowego (PSA)
 • Rh (czynnik Rh)

Białko

 • Całkowite
 • Albuminy
 • Globuliny
  1. alfa 1
  2. alfa 2
  3. beta
  4. gama

Białko C-reaktywne (CRP)
Bilirubina
Ceruloplazmina
Chlorki
Cholesterol
Cynk
Fosfolipidy
Fosforany nieorganiczne
Glukoza
Haptoglobina
HDL (lipoproteiny o dużej gęstości)
IDL (lipoproteiny o pośredniej gęstości)
Kreatynina
Kwas moczowy
Kwas mlekowy
Kwas pirogronowy
LDL (lipoproteiny o mołej gęstości)
LpX (lipoproteina X)
Lit
Magnez
Miedź
Mocznik
Ołów
Osmolalność
Potas (K+)
Sód (Na+)
Transferyna
Trójglicerydy (TG)
Wapń(Ca++)
WKT (wolne kwasy tłuszczowe)
VLDL (lipoproteiny o bardzo małej gęstości)
Zdolność wiązania żelaza (IBC)
Żelazo (Fe++)

Enzymy:

 • ACP (Fosfataza kwaśna)
 • ALP (Fosfataza zasadowa)
 • AlAT (aminotransferaza alaninowa)
 • AMS (alfa-amylaza)
 • AspAT (aminotransferaza asparaginowa
 • CHE (acetylocholinoesteraza)
 • CK (kinza kreatynowa)
 • GLDH (dehydrogenaza glutaminowa)
 • GGT (gamma-glutamylotranspeptydaza)
 • LDH (dehydrogenza mleczanowa)
 • LP (lipaza trzustkowa)
 • PAP (kwaśna fosfataza gruczołu krwokowego)
 • 5'nukleotydaza

Hormony:

 • ACTH (hormon kortykotropowy)
 • Adrenalina
 • Aldosteron
 • Noradrenalina
 • Dehydroepiandrosteron (DHEA)
 • Dopamina
 • Estradiol
 • FSH (folikulotropina)
 • FT3 (wolna trójjodotyronina)
 • FT4 (wolna tyroksyna)
 • FT4I (współczynnik wolnej tyrokszyny)
 • HCG (gonadotropina kosmówkowa)
 • Insulina
 • Kalcytonina
 • Kortyzol
 • LH (hormon luteinizujący; lutropina)
 • Progesteron
 • Parathormon (PTH)
 • Prolaktyna
 • rT3
 • Somatomedyna C
 • STH (hormon wzrostu)
 • Testosteron
 • T3
 • T4
 • TSH (hormon tyreotropowy, tyreotropina)

Wskźniki równowagi kwasowo- zasadowej

 • [H+]
 • pH
 • pCO2
 • HCO3-
 • BB (całkowity zasób zasad buforujących)
 • BE (nadmiar lub niedobór zasad buforujących)
 • NBB (normalne zasady buforujące)
 • SBE (standardowy nadmiar zasad)
 • pO2
 • sO2 (współczynnik wysycenia hemoglobiny tlenem)
Testy immunologiczne

Aktywność hemolityczna dopełniacza
Alfa1-antytrypsyna
Alfa-Fetoproteina (AFP)
Białko Bence-Jonesa
C3
C4
Czynnik reumatoidalny
IgG (immunoglobuliny G)
IgA (immunoglobuliny A)
IgM (immunoglobuliny M)
IgE (immunoglobuliny E)
IgD (immunoglobuliny D)
Przeciwciała przeciw DNA
Przeciwciała przeciwjądrowe

Mocz

Mocz- badanie ogólne:

 • właściwości fizyczne (barwa, przejrzystość, zapach, pH, ciężar właściwy)
 • skład chemiczny (białko, glukoza, ciała ketonowe, bilirubina, urobilinogen )
 • osad moczu

Amylaza
Kwas delta-aminolewulinowy
Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA)
Kwas moczowy
Fosforany
Gonadotropina kosmówkowa
Hydroksyprolina
Kreatyna
Kreatynina
Mocznik
Porfiryny
Potas
Sód
Wapń
Uroporfiryny
Hormony:

 • Adrenalina
 • Aldosteron
 • Dopamina
 • Koryzol
 • 17-Ketosteroidy
 • 17-OH-steroidy
 • Noradrenalina
 • VMA

Liczba Addisa:

 • Erytrocyty
 • Leukocyty
 • Wałeczki szkliste
Płyn mózgowo-rdzeniowy

Albumina
Białko
Bilirubina
Ciśnienie wstępne
Chlorki
IgG
Ilość komórek

Inne

Azot w kale
BAO (podstawowe wydzielanie kwasu solnego)
INR (standaryzowany wpółczynnik czasu protrombinowego)
MAO (maksymalne wydzielanie kwasu solnego)
PAO (szczytowe wydzielanie kwasu solnego)
PRA (aktywość reninowa osocza)


Strona główna | Aktualności | Raporty | Porady | Zasoby | Galeria sztuki
Szukaj | Redakcja | Reklama | Email

Serwis ten ma charakter edukacyjny, nie konsultacyjny.Dołożono wszelkich starań, aby informacjezawarte w tym serwisie były zgodne z aktualną wiedzą medyczną. Ostateczne decyzje stosowania terapii spoczywają na lekarzu. Zarówno autorzy, konsultanci, jak i wydawcy serwisu nie mogą ponosić odpowiedzialności za błędy czy konsekwencje wynikające z zastosowania informacji zawartych w tym serwisie.

wszystkie prawa zastrzeżone