Medycyna online    

 


Światowy Raport Zdrowia 1998r
trendy 1995-2025


 • Populacja

 • 1. Ludność świata w 1995r liczyła 2.8 mld w 1998 liczyła 5.8 mld. Co rok powiększa się o około 80 mln ludzi i osiągnie w 2025 wartość 8 mld ludzi.

  2. W 1955, 68% ludności mieszkała na terenach rolniczych a 32% na terenach miejskich. W 1995, 55% ludności mieszkała na terenach wiejskich a 45% miejskich, do 2025 wskaźniki zmienią się odpowiednio na 41% na wsi i 59% w mieście.

  3. Każdego dnia w 1997, rodziło się 0,365mln dzieci a umierało 0,14mln ludzi , przyrost naturalny każdego dnia wynosił 0,22mln.

  4. Dzisiejsza populacja składa się z 613 mln dzieci w wieku poniżej 5 roku życia, 1.7 miliardów dzieci w wieku od 5 do 19 roku życia, 3.1 mld ludzi w wieku od 20 do 64 roku życia i 390 mln powyżej 65 roku życia.

  5. Odsetek starszych ludzi wymagających wsparcia ze strany dorosłych pracujących wzrośnie z 10.5% w 1955 i 12.3% w 1995 do 17.2% w 2025.

  6. W 1955 na każde 100 osób w wieku poniżej 20 lat przypadało 12 osób powyżej 65 roku życia, w 1995 przypadało 16 osób a w 2025 przypadnie 31 osób w wieku powyżej 65 roku życia.

  7. Odsetek młodych ludzi w wieku poniżej 20 lat w porównaniu do cołej populacji obniży się z 40% w 1998r do 32% w 2025r.

  8. Ludność w wieku powyżej 65 roku życia wzrośnie z 390 mln w 1998 do 800 mln w 2025 - stanowiąc 10% całkowitej populacji.

  9. Do 2025, wzrost do 300% populacji starszych ludzi oczekiwany jest w niektórych rozwijających się krajach, głównie Ameryki Łacińskiej i Azji.

  10. Globalnie populacja dzieci poniżej 5 roku życia wzrośnie do 0.25% rocznie od 1995r do 2025r, podczas gdy populacja ludzi powyżej 65 wzrośnie do 2.6% rocznie.

  11. Średna ilość dzieci przypadających na jedną kobietą obniżyła sie z 5.0 w 1955, do 2.9 w 1995 i 2.3 w 2025. Podczas gdy jedynie 3 kraje maiały wpspółczynik 2,1 w 1955 to w 2025 będzie takich krajów około 102.

 • Średnia długość życia

 • 12. Średnia długość życia w 1995 roku wynosiła 48 lat, w 1995 wynosiła 65 lat a w 2025 oczekuje się że wyniesie 73 lata.

  13. Do 2025r oczekuje się, że w żadnym kraju średnia długość życia nie będzie wynosiła mniej niż 50lat.

  14. Ponad 50 milionów ludności żyje w krajach w których średnia długość życia nie przekracza 45 lat.

  15. Ponad 5 miliardów ludności o średniej długości życia powyżej 60 lat mieszka w 120 krajach.

  16. Około 300 mln ludności żyje w 16 krajach w których średnia długość życia obniżyła się w latach 1975-1995.

  17. Wiele tysięcy ludzi, którzy urodzą się w tym roku będzie żyła w 21 wieku i będzie obserwowła nadejści 22 wieku.

 • Struktura wiekowa zgonów

 • 18. W 1955, umarło 40% ludność w wieku ponożej 5 roku życia, 10% w wieku 5 -19lat, 28% w wieku 20-64 lat i 21% w wieku powyżej 65 roku życia.

  19. W 1995, umarło jedyne 21% ludności w wieku poniżej 5 roku życia, 7% w wieku 5-19 lat, 29% w wieku 20-64 lat i 43% w wieku powyżej 65 roku życia.

  20. Do 2025, umrze około 8% ludności w wieku poniżej 5 roku życia, 3% w wieku 5-19lat, 27% w wieku 20-64lat i 63% w wieku powyżej 65lat.

 • Główne przyczyny zgonów

 • 21. W 1997 z 52.2 mln zgonów na świecie, 17.3 mln spowodowane było chorobami infekcyjnymi i pasożytniczymi, 15.3 mln chorobami układu krążenia, 6.2 mln chorobami nowotworowymi, 2.9 mln chorobami układu oddechowego, 3.6 mln chorobami okołoporodowymi.

  22. Główne przyczyny zgonów spowodowanych chorobami infekcyjnymi to ostre zakażenia układu oddechowego (3.7mln), gruźlica (2.9 mln), biegunka (2.5 mln), HIV/AIDS (2.3 mln) i malaria (1.5-2.7 mln).

  23. Większość przyczyn chorób układu krążenia stanowią choroby naczyń wieńcowych (7.2mln), choroby naczyń mózgowych (4.6 mln), inne choroby serca (3 mln).

  24. Główne przyczyny zgonów z powodu choroby nowotworowej to nowotwór płuc (1.1mln), żołądka (0,765mln), okrężnicy i odbytnicy (0,525mln), wątroby (0,505mln) i piersi (0,385mln).

 • Zdrowie niemowląt i małych dzieci

 • 25. Spektakularny spadek śmiertelności dzieci poniżej 5 roku w ostatnich kilku dekadach przewiduje się, że będzie trwać dalej. Śmirtelność z 21mln w 1955r obniżyła się do 10 mln w 1997.

  26. Umieralność noworodków na 1000 żywych urodzeń wynosiła 148 w 1955, 59 w 1995 i oczekuje się że wyniesie 29 w 2025. Umieralność dzieci poniżej 5 roku życi na 1000 żywych urodzeń w tych samych latach wynosiła odpowiedno 210, 78 i 37..

  27. Do 2025 nadal liczba zgonów dzieci poniżej 5 roku życia utrzymywać się będzie na poziomie 5 mln. 97% z nich spowodowane jest chorobami infekcyjnymi takimi jak biegunka, zapalenie płuc w połaczeniu z niedożywieniem.

  28. Co roku rodzi się 24mln dzieci z niską masą urodzeniową.Są one w większym stopniu narażone na wcześniejszą śmierć, choroby, zaburzenia wzrostu.

  29. W 1995, 27% (168mln) dzieci w wieku poniżej 5 lat ma mniejszą wagę ciała od należnej. Śmiertelność tych dzieci w porównaniu z dziećmi z normalną masą ciała jest pięciokrotnie większy.

  30. Około 50% zgonów dzieci w wieku poniżej 5 lat jest połączona z ich niedożywieniem.

  31. Co najmniej 2mln dzieci poniżej 5 roku życia roczne mogłoby uniknąć śmierci poprzez szczepienia ochronne.

 • Zdrowie starszych dzieci i młodzieży

 • 32. W 1997, 0,59mln dzieci w wieku poniżej 15 roku życia uległo zakażeniu wirusem HIV. Choroba ta może zniweczyć efekty pracy nad zdrowiem dzieci z ostatnich 50 lat.

  33. Przejście od wieku dziecięcego do dorosłego będzie narażone na wiele groźnych zachowań takich jak przemoc, nadużywanie leków, przyjmowanie narkotyków, alkoholu, ryzykowne zachowania seksualne prowadzące do zakażenia wirusem HIV szczególnie w krajach biednych.

  34. Liczebność młodych kobiet w wieku 15-19 lat wzrośnie z 251 mln w 1995r do 307 mln w 2025r.

  35. W 1995, Młode kobiety w wieku 15-19 lat urodziło 17 mln dzieci. W związku z wzrostem populacji liczebność urodzonych dzieci w roku 2025 nieznacznie się obniży do 16mln. Ciąża i poród w okresie dojrzewania wiąże się z większym ryzykiem zarówno dla matki jak i dziecka.

 • Zdrowie dorosłych

 • 36. Choroby zakaźne nadal będa dominować w krajach rozwijających się. Bardziej powszechne staną się choroby związane z paleniem papierosów, tłustą dietą, otyłością oraz brakiem wysiłku fizycznego.

  37. W rozwiniętych krajach choroby rozpowszechniające się bez kontaktu nadal pozostaną dominującymi. Choroby serca i udary mózgu jako przyczyny zgonu będą stanowiły mniejszy procent w nadchodzących dekadach podczas gdy ilość zgonów spowodowancy chorobami nawotworowymi wzrośnieI

  38. 1.8 mln dorosłych umarło z powodu AIDS w 1997 i wilkość ta utrzyma się przez kilka następnych lat.

  39. Liczba chorych na cukrzycę podwoi się z 143 mln w 1997 do 300 mln w 2025 głównie z powodów dietetycznych i innych czynników związanych ze sposobem życia.

  40. Nowotwory pozostaną jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie. Jedynie 1/3 przypadków zachorowań będzie mogło zostać wcześnie leczona dzięki wczesnemu rozpoznaniu i efektywnemu leczeniu.

  41. Do 2025 ryzyko zachorowania na nowotwory będzie rosło w krajach rozwijających się.

  42. Zachorowania i zgony z powodu nowotworów płuc, okrężnicy i odbytnicy będą zwiększać się z powodu odpowiednio palenia papierosów i nieodpowiedniej diety. Zgony z powodu raka płuc wśród kobiet wzrosną praktycznie we wszystkich uprzemysłowionych krajach, podczas gdy nowotwory żołądka staną się mniej powszechne głównie z powodu zmniejszenia częstości charakterystycznych infekcji i zmian w diecie..

  43. Rak szyjki macicy w krajach uprzymysłowionych zmniejszy częstość występowania głównie dzięki badaniom przesiowowym.Zachorowalność jest prawie 4 razy częstrza w krajach rozwijających się. Prawdopodobne pojawienie się szczepionki przyniesie pożądane skutki zarówno w krajach rozwiniętych jak i rozwijających się.

  44. Liczba zachorowań na nowotwory wątroby spadnie dzięki powszechnemu szczepieniu przeciwko wzwB.

  45. Więcej niż 15 mln dorosłych w wieku 20-64 lat umiera każdego roku. Większości tych zgonów można zapobiec i są one przedwczesne.

  46. Wśród przedwczesnych zgonów 0,585mln młodych kobiet umarło rocznie w okresie ciąży i porodu. Większości tych zgonów można było zapobiec. Ryzyko zgonu u wieloródek jest odpowiednio większe i wynosi w Europie 1/1400 w Azji 1/65 a w Afryce 1/16.

 • Zdrowie starszych ludzi

 • 47. Nowotwory i choroby serca są bardziej związane z wiekiem 70-75 lat. Osoby w wieku powyżej 75 roku są bardzej skłonne na osłabieniu słuchu, wzroku, aktywności fizycznej i sprawności psychicznej.

  48. Ponad 80% zgonów z powodu chorób układu krążenia dotyczy osób w wieku powyżej 65 lat. Na świecie choroby układu krążenia są główną przyczyną śmierci osób w wieku powyżej 65lat.

  49. Dane z Francji i Stanów Zjednoczonych pokazują, że rak piersi skraca oczekiwaną długość życia kobiet średnio o co najmniej 10 lat podczas gdy rak prostaty u mężczyzn o 1 rok.

  50. Ryzyka rozwoju demencji podnosi się stopniowo u osób w wieku powyżej 65 lat. Kabiety bardziej cierpią od mężczyzn z powodu ich dłuższego życia.


  Strona główna | Aktualności | Raporty | Porady | Zasoby | Galeria sztuki
  Szukaj | Redakcja | Reklama | Email

  Serwis ten ma charakter edukacyjny, nie konsultacyjny.Dołożono wszelkich starań, aby informacjezawarte w tym serwisie były zgodne z aktualną wiedzą medyczną. Ostateczne decyzje stosowania terapii spoczywają na lekarzu. Zarówno autorzy, konsultanci, jak i wydawcy serwisu nie mogą ponosić odpowiedzialności za błędy czy konsekwencje wynikające z zastosowania informacji zawartych w tym serwisie.

  wszystkie prawa zastrzeżone