Medycyna online    

 


Choroba wrzodowa żołądka


Definicja: Przewlekła choroba żoładka charakteryzująca się występowaniem jednego lub kilku wrzodów ( ubytków błony śluzowej żołądka). Wrzody żoładka umiejscowiają się głównie w części przedodźwiernikowej (końcowa część żołądka) głównie od strony krzywizny mniejszej, trzy razy częściej u mężczyzn niż kobiet.

Etiologia: Jest to choroby wieloczynnikowa w której nie można określić jednego czynnika przyczynowego. Dużą rolę odgrywają czynniki genetyczne (10razy częściej u potomstwa którego oboje rodzice byli chorzy w porównaniu do populacji). Wrzody częściej występują u osób z grupą krwi O, podatnych na stres, z typem osobowości A . U 70% chorych stwierdza się zakażenie bakterią Helicobacter pylori. Palenie papierosów i nadużywanie alkoholu również wpływa na powstanie wrzodu. Do rzadkich przyczyn należy zespół Zollingera-Ellisona w którym dochodzi na nadmiernej produkcji gastryny- hormonu zwiększającego produkcję kwasu żołądkowego

Patofizjologia: Głównym mechanizmem powstania wrzodu jest zachwianie równowagi pomiędzy czynnikami obronnymi ( bariera śluzowa, włąsciwe krążenie krwi w błonie śluzowj, obecność Prostaglandyn, szybka odnowa uszkodzonych komórek nabłonka) a wrzodotwórczymi (duża kwaśność soku żołądkowego, wysoka aktywność pepsyny, przyjmownie leków uszkadzających barierę śluzową i śluzówkową np kortykosteroidy, salicylany-aspiryna itp.). Dużą rolę przypisuje się wpływowi układu nerwowego na powstanie wrzodu: wrzody stresowe, wrzody Curlinga po oparzeniu skóry.

Choroba wrzodowa jest stanem, na podłożu którego mogą rozwinąć się nowotwory żołądka

Objawy: Choroba wrzodowa może przebiegać bezobjawowo i dopiero jakieś powikłanie może ją ujawnić. Jednak w większości przypadków przebiega w sposób typowy. Do najczęstrzych objawów należy:

 • ból w nadbrzuszu o charakterze ucisku, pieczenia, gniecenia itp w stałym czasie po jedzeniu w zależności od umiejscowienia wrzodu
 • złagodzenie dolegliwości po wypiciu mleka
 • odbijanie, zgaga
 • okresowość występowania głównie wiosną i jesienią
 • utrata apetytu
 • spadek masy ciała
 • niedokrwistość, bladość łatwe męczenie się spowodowane mikrokrwawieniem z wrzodu

Rozpoznanie: Chorobę wrzodową w większości przypadków można rozpoznać na podstawie typowych objawów. Diagnostykę można rozszerzyć o:

 • badanie endoskopowe z pobraniem wycinków na obecność Helicobacter pylori
 • badanie kontrastowe żołądka
 • badanie treści zołądka
 • badanie kału na krew utajoną

Różnicowanie: Największe znaczenie ma wykluczenie nowotworu żołądka.

Powikłania: Do najczęstrzych powikłań należą:

 • krwawienie z wrzodu-kiedy uszkodzeniu nastąpią naczynia krwionośne. Główne objawy fusowate wymioty ( przypominające fusy od kawy), smoliste stolce (biegunkowe) oraz objawy wstrząasu przy dużej utracie krwi takie jak niepokój, bladość, szybkie tętno, zimne poty, spadek ciśniena krwi.
 • przebicie się wrzodu- Może spowodować zapalenie otrzewnej-stan zagrożenia życia.

Leczenie: W leczeniu choroby wrzodowej stosuje się dietę ( ograniczenie lub wyeliminowanie pokarmów ostrych, tłustych, wzdymających, soków owocowch, kawy, alkoholu i innych używek) leki zmniejszające wydzilanie soku żołądkowego oraz ochraniające błonę śluzową przed jego działaniem:

 • leki zobojętniające kwas solny
 • leki blokujące receptory H2 -działanie antysekrecyjne- zmniejszające wydzielanie kwasu solnego
 • leki hamujące pompę protonową-działanie antysekrecyjne-zmniejszjące wydzielanie kwasu solnego
 • prostaglandyny-działanie antysekrecyjne i ochronne na śluzówkę
 • leki o działaniu miejscowo ochronnym
 • leke przeciwbakteryjne-w przypadku obecności Helicobacter pylori

Leczenie chirurgiczne stosuje się głównie w przypadku powikłań choroby wrzodowej: perforacja wrzodu, zwężenie nie ustępujące po leczeniu zachowawczym, nawroty krwawienia z przewodu pokarmowego.


Strona główna | Aktualności | Raporty | Porady | Zasoby | Galeria sztuki
Szukaj | Redakcja | Reklama | Email

Serwis ten ma charakter edukacyjny, nie konsultacyjny.Dołożono wszelkich starań, aby informacjezawarte w tym serwisie były zgodne z aktualną wiedzą medyczną. Ostateczne decyzje stosowania terapii spoczywają na lekarzu. Zarówno autorzy, konsultanci, jak i wydawcy serwisu nie mogą ponosić odpowiedzialności za błędy czy konsekwencje wynikające z zastosowania informacji zawartych w tym serwisie.

wszystkie prawa zastrzeżone